SBS katuse paigaldamine

SBS katusematerjal on enamlevinud katusekate lamekatustele. Tänu oma omadustele sobib see hästi Eesti kliimasse ning mitte vähemoluline on ka asjaolu, et tegemist on üsna soodsa katusekattega. Nii katuse ehitamisel kui ka üldiselt ehituses on oluline, et kasutataks materjalile vastavat õiget paigaldusviisi. Kui SBS katus on ehitatud korrektselt, siis kaitseb selline katus hästi tuule ja sademete mõju ning ülekuumenemise eest,  säilitab soojust ning kestab mitmeid aastakümneid.

Enne alustamist

Enne SBS katusekatte paigaldamist tuleb soetada kõik vajalikud materjalid ja tööriistad. Samuti ei tohi unustada töö- ja tuleohutust ning sellega seonduvaid protseduure ja meetmeid. Bituumenrull on üsna mürgine materjal, millest eraldub põletamisel inimesele kahjulikke aineid, seega on vajalik kanda ka vastavat kaitsevarustust.

SBS rullmaterjali paigaldamiseks läheb vaja:

 • SBS rullmaterjal – vastavalt katuse mõõtudele ja otstarbele
 • Kinnitusvahendid –  olenevalt aluspinnast kas gaasipõleti ja gaasiballoon, vuugiliim, mehaanilised kinnitid või nende kombinatsioon, vahel peab kasutama ka ballastkoormust
 • Vajadusel aluspinna krunt ja pintsel/pihusti – bituumenmastiks vms
 • Hari – katuse aluskatte puhastamiseks
 • Vuugirull või -kellu
 • Terav ehitusnuga ja konksteraga materjalinuga
 • Töörõivad – paksu tallaga kingad, kombinesoon, kaitsekindad, prillid jms
 • Erinevad  vajalikud tööriistad – käärid, mõõdulint, akutrell, jne
 • Tulekustuti – vajalik lahtise tulega töötades.
SBS katus

Katuse aluspinna konstruktsioon on oluline

Enne SBS rullmaterjali laialilaotamist on oluline teada, milline on katuse aluspinna konstruktsioon. Sellest oleneb kattematerjali kinnitamise viis ja töövahendid. Tavaliselt on katuse aluskonstruktsiooniks puitlaudis või ehitusplaat, soojustuskiht (üldiselt tugev mineraalvill), betoon või renoveerimise korral vana bituumenmaterjal.SBS katte kinnitamine aluspinna külge toimub liimimise, keevitamise, mehaaniliste kinnitite või siis mõningatel juhtudel ka ainult mehaanilisel teel.

 • Puidust aluspinna puhul kasutatakse vuugiliimi ja ühe kindla koha liimimist. Tavaliselt tugevdatakse kinnituskoht vuugikohtadest mehaaniliste kinnititega.
 • Betoonist aluspinna puhul võib kasutada kinnitamiseks kõiki bituumenkinnituse viise. Üldiselt kasutatakse kinnituse tugevdamiseks aluspinna primeritehk krunti.  
 • Soojustuskihi (näiteksmineraalvillaplaatide) peale SBS materjali kinnitades, kasutatakse enamasti üleni liimimist/keevitamist  ja mehaanilisi kinniteid.
 • Vana bituumenkatte peale uue SBS rullmaterjali paigaldamine toimub üldiselt keevitamisega gaasipõleti abil.

Siinkohal anname üldised juhtnöörid SBS rullmaterjali kõige levinuma paigaldamise viisi ehk keevitamise kohta. Oluline on meeles pidada, et tegemist ei ole tootjapoolse konkreetse instruktsiooniga vaid üldise protsessi kirjeldusega. Oma kerguse ning vastupidavuse tõttu on SBS materjali küll lihtne paigaldada, kuid parima tulemuse saavutamiseks soovitame kasutada siiski asjatundjate abi.  Ebaprofessionaalse käsitlemise tulemusel võib katus hakata vett läbi laskma või materjal rebeneda.

SBS rullmaterjali paigaldamine keevitamise teel

Katusepinna ettevalmistus

Enne SBS materjali paigaldamist eemaldatakse katuselt ehk aluskonstruktsioonilt kõik lahtised ja liigsed esemed, augud, teravad servad, praod ning pühitakse katusepind harjaga hoolikalt puhtaks. Aluspind peab jääma sile ja kuiv. Seejärel kaetakse aluspind spetsiaalse bituumenkrundiga (bituumenmastiksiga). Olenevalt katuse aluspinnast ja pindalast kantakse krunt peale kas pintsli või pihustiga. Krundi kasutamine annab katusepinnale parema nakkuvuse, et SBS materjal kinnituks tugevalt katuse aluskonstruktsiooni külge. Enne rullmaterjaliga katmist, tuleb krundil lasta täielikult kuivada. Kui tegemist on vana bituumenkatuse renoveerimistöödega, siis ei ole vajadust krunti kasutada.

Nii ettevalmistus- kui ka paigaldustööde puhul tuleb jälgida ilma, kuna bituumenrullmaterjali ei saa  paigaldada vihma või lumesaju korral, samuti võib takistuseks saada tugev tuul, milleks on 17m/s ja enam. Arvestama peab ka paigaldustemperatuuridega, mille madalaima lubatud leiab vastava materjali paigaldusjuhendist või tootelehelt.

Katuse katmine SBS materjaliga ehk hüdroisolatsioon

Kõigepealt tuleb veenduda, et ehitatavale katusele on valitud sobivaim SBS kate. On olemas erineva bituumeni koostise, kaalu, paksuse, tugevuse ja otstarbega bituumenrullmaterjale. Levinumad SBS materjali tootjad on TechnoNicol, Katepal, Nexler jm, kuid nüüd on olemas ka esimene Eesti enda tootja Mineroll.

SBS rullmaterjalist kattega katused ehitatakse vastavalt katusekonstruktsioonile kas ühe-, kahe- või kolmekihilise katusekattega. Kõige levinum on kahekihiline lahendus, mis on tavaliselt kokku umbes 7-8 mm paksusega. Järgnevalt kirjeldame detailsemalt just sellise katuse paigaldamise protsessi:

 • Kattekihi paigaldus algab katuse madalamast osast (veeäravoolukohast), kuhu rullitakse lahti esimene SBS materjali rull (SBS aluskiht) ning suunatakse see katuse kõrgema osa poole. Materjalil lastakse alusele vabalt langeda ja seda ei venitata. SBS rullmaterjal on kaetud alumiselt küljelt kuumutamisel sulava PE-kilega. Aluskihi pealmine pind on tavaliselt kaetud kerge liivapuistega või on see hoopis katmata.
 • SBS rullmaterjalide paigaldamist keevitusmeetodil teostatakse propaan-gaasipõleti abil.
 • Kõigepealt rullitakse aluskiht ettevalmistatud katusepinnale ja õiges kohas lahti. Seejärel  rullitakse pool rulli ühest otsast kokku ning alustatakse rulli kinnikeevitamist. Selleks kuumutatakse gaasipõleti leegiga rulli alumine pool kuni bituumeni sulamistäpini. Kuumutamine võimaldab membraanil kleepuda alusega juba samal ajal, kui materjal rullub, kuid paralleelselt tuleb seda ka suruda katusepinna külge. Sulanud bituumeni tahenedes toimub bituumenkatte nakkumine aluspinnaga. Sama korratakse ka rulli teise poolega. Selliselt saab üks rull paika keevitatud ning sama protsess jätkub järgmise rulliga.
 • Oluline on jälgida, et järgmise paanirea rull oleks eelmise paanirea paani algusest eespool. Kõrvutiasetsevate rullipaanide algused peavad olema omavahel nihkes minimaalselt 15 cm, kuid soovitatud on siiski rohkem. Alumine rullmaterjali paani nurk lõigatakse ülekatte ulatuses 45 kraadise nurga all ära.
 • Kui katus on täielikult kaetud SBS aluskihiga (esimene kiht), siis paigaldatakse teine kiht ehk SBS pealiskiht. Erinevate kihtide vuugid peavad olema üksteise suhtes nihkes minimaalselt 15cm. Teise kihi paanide paigaldamisel tuleb samuti jälgida, et ühendused oleksid  ülekattega: pikupidi 8-12 cm ja otsadest 12-15 cm. Ühenduskohad keevitatakse kinni eraldi, surudes vuugikellu või -rulliga ülekatte serva alt välja sulanud bituumeni ühtlase vuugi. Katuse rullmaterjali pealmise pinna töötlus sõltub materjali kasutamise kohast. Tavaliselt on pealiskiht kaetud kiltkivipuistega, et kaitsta rullmaterjali mehaaniliste vigastuste ja päikese ultraviolettkiirguse eest.
 • Katuse külgnemisel seina, parapeti, korstna, või mõne muu takistusega, peab  bituumenrullmaterjalist tõsted ehk ülespöörded tooma katusepinnast kõrgemale takistuse peale minimaalselt 30cm ulatuses. Horisontaalpinna paanid pööratakse vähemalt 5cm ulatuses vertikaalpinnale, kuid on keelatud viia ühes tükis tõste ehk ülespöörde lõpuni. Ülespööre viiakse lõpuni eraldi paanidega, mida lõigataks välja risti rulli.
 • Katuse läbiviigud nagu näiteks ventilatsioonitorud, antennid vms, on soovitatav tihendada spetsiaalsete kummitihenditega.
 • SBS katusekonstruktsioon kinnitatakse tavaliselt mehaaniliselt tüüblitega lamekatuste aluskonstruktsiooni külge.
 • Üks viimastest sammudest SBS rullmaterjalist katuse ehitamisel on ääreplekkide paigaldamine. Selleks on olemas suur valik erineva kuju ja värviga plekke.

Kokkuvõtteks

SBS katus on kvaliteetne, vastupidav ja soodne. Kui  see on õigesti paigaldatud, siis pakub ta kaitset mitme aastakümne vältel. Ehitamise protsess ei ole väga keeruline, kuid nõuab siiski erialaseid ja spetsiifilisi teadmisi. Seega on soovitatav usaldada SBS katuse paigaldamine spetsialistide hoolde. Antud protsessi kirjeldus aitab hoone omanikul või ehituse huvilisel SBS katuse ehitamisest paremini aru saada ning vajadusel ehitajalt täpsustavaid küsimusi küsida.

Leave a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga